Jaunumi

Jēkaba Evanģēlijs

Pie grāmatām pievienots Jēkaba Evaņģēlijs jeb Jēzus jaunības stāsts — tagad ir viss teksts. Grāmatas…

Mācība par Kungu

Pie grāmatām pievienota E. Svedenborga «Mācība par Kungu».

Par Balto Zirgu Apokalipsē

Pie grāmatām pievienota E. Svedenborga grāmatiņa «Par Balto Zirgu Apokalipsē», kas īsumā apgaismo Svēto Rakstu izcelsmi, stilu un saturu.

Jāņa Lielā Evaņģēlija 8. grāmata

Šobrīd jau ir lasāms viss teksts. Grāmatas...

Rakstiņi

Par vienkāršību dzīvē — lasīt tePar “Iekšējo balsi, kā jautāt Dievam un saņemt atbildes” — lasīt. Nestrīdieties! — lasīt. Par jaunatklāsmju mērķiem — lasīt.

Lielā Jāņa Evaņģēlija 8. grāmata

Pievienota 8. grāmatas pirmā (lielākā) puse. Lasīt… (PDF)

Kalnu evaņģēlijs

Pie grāmatām pievienota J. Lorbera “Kalnu evaņģēlijs” — skaists stāsts par kalnu ietekmi uz cilvēkiem, garīgām norisēm dabā u.c. Ne velti virkne Bībeles svarīgāko notikumu ir notikuši uz kalniem. Lasīt… (PDF)

Augšāmcēlušais

Pie grāmatām pievienota “Augšāmcēlušais” — viena no daudzajām apjoma ziņā nelielajām Maksa Zeltmana atklāsmēm par pirmkristiešu dzīvi. Šajā darbiņā aplūkoti notikumi Jēzus augšāmcelšanās dienā, Pilāta tikšanās ar Jēzus draugiem un Marijas Magdalēnas kāzas ar romiešu kapteini. Lasīt… (PDF)

Pazemība un “uzraušana debesīs”

Par diviem sevišķi nesaprastiem Bībeles jēdzieniem. Lasīt… 

Īss tautsaimniecības stāvokļa raksturojums

Svaigs tekstiņš par finanšu krīzi — no ne visai populāra skatu punkta. Lasīt…

Jēkaba evaņģēlijs

Pie grāmatām pievienotas Jēkaba Evaņģēlija jeb Jēzus jaunības stāsta pirmās 33 lpp. Kristus dzimšanas stāsts Ziemassvētkiem. Priecīgi!

Brīnumlīdzeklis

Fragments no J. Lorbera "Garīgās Saules". Lasīt...

Strādājiet ar sevi

“Strādājiet ar sevi un īstenojiet Manu vārdu dzīvē.


Jā, Mani bērni, satiecieties Manā Vārdā. Koncentrējieties tikai uz Mani. Esiet Mīlestībā. Strādājiet ar sevi un īstenojiet Manus Vārdu savā dzīvē. Vērsieties tikai pie Manis. Neskatieties uz cilvēkiem, arī ne uz tiem, kas saņem Iekšējo Vārdu.


Sagatavojiet augsni sevī un savā apkārtnē, lai Es aizvien vairāk būtu jūsu sirdīs un jūs aizvien vairāk atbrīvotos no ļaunuma sevī, kur vēl turaties pie pasaulīgā jūsu paradumos un tieksmēs, pašlabumos un dvēseles patikās.


Ietveriet sevi Mīlestībā. Savstarpēji atbalstiet viens otru. Pārvariet domstarpības, kas jūs šķeļ. Palieciet pie Manis. Un vēlreiz: Raugieties tika uz Mani! Tiecieties pēc tā, lai jūs pildītu Manu gribu. Un jūs kļūsiet brīvi un aizvien laimīgāki.


Āmen.”


Pierakstījusi Anka, Vācijā

Svētdienā,  2008. gada 30. novembrī

Trīs dienu sarunas

Pie grāmatām atrodama nelielā un ļoti aizraujošā J. Lorbera grāmatiņa “12 gadus vecā Jēzus trīs dienu sarunas ar farizejiem un rakstu mācītājiem Jeruzalemes templī.”

Par klusumu…

Šoreiz citā lapā — Katedrāle.lv. Lasīt…

Patiesās Dzīvības Grāmata krieviski

Pie grāmatām atrodama Patiesās Dzīvības Grāmata krievu valodā.

Roberts Blūms. Piedzīvojumi mūžībā

Pie grāmatām pievienota paliela daļa no šī J. Lorbera divu sējumu darba.

Lielā rudens tikšanās Gaiziņkalnā 24.–26. oktobrī

Nedēļas nogalē no 24. – 26. oktobrim pie Gaiziņkalna būs LIELĀ RUDENS TIKŠANĀS ar sarunām, klusēšanu, lūgšanām, lekcijām, pastaigām, ugunskuru, dziesmām, maizes cepšanu un līdzpaņemto ēdienu baudīšanu. 


Ierašanās ar visām ģimenēm un draugiem. Visiem būs kur palikt, guļammaisi jāņem līdzi. Kam nepieciešams, būs palīdzība ar transportu no Rīgas, Madonas Ērgļiem vai Cēsīm. Visi gaidīti uz visām dienām vai, ja netiek uz visām, tad uz pārējām.


Ierašanās un darbīgā rosīšanās piektdienas pēcpusdienā–vakarā.

Sestdien -- sarunas, lūgšanas, pastaiga, ugunskurs (un/vai kamīns).

Svētdien -- atvadīšanās un mājupdošanās.


Jautājumi un pieteikšanās: 25500393 vai 29778540.

Lūdzam pieteikties savlaicīgi. Var arī nepieteikties, ja izdomā pēdējā brīdī.


NB. Palīdzētājus lūdzam pieteikties tagad. Var ierasties arī dienas agrāk un doties prom dienas vēlāk, kur palikt būs.


Izmaiņas, ceļa apraksts un sīkāka informācija sekos.

Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 9. grāmata

Atrodama pie grāmatām — pievienotas trūkstošās nodaļas. Tagad ir visa grāmata. 

Mācība par ticību

Pie grāmatām pievienota E. Svedenborga “Jaunās Jeruzalemes Mācība par Ticību” — neliela, bet ārkārtīgi interesanta grāmatiņa.


“Ar Ticību pašlaik saprot neko citu kā domāšanu, ka lieta ir tāda, tāpēc ka Baznīca to tā māca, un tāpēc ka saprātam tā nav skaidra, jo saka: “Tici un nešaubies!” Ja kāds uz to atbild: “To es neaptveru,” tad saka, ka tāpēc jau esot jātic. Tāpēc pašreizējā ticība ir ticība nezināmam, un to var saukt par aklu ticību; un tā kā tā ir citas personas teikums citai, tad tā ir iestāstīta ticība. Ka šī nav garīga ticība, būs redzams turpmāk…”

Top.LV