Par šo vietni

Par šo vietni – KontaktiSaites uz citām lapām


*


Domājiet par šo vietni kā par grāmatplauktu vai bibliotēku.


Šīs vietnes mērķis ir apkopot un darīt pieejamas latviešu valodā ar Bībeli saskanīgas mūsdienās saņemtas atklāsmes un pravietojumus, lai katrs gribētājs var izpētīt, vai un kā Svēto Rakstu apsolījumi piepildās vai ir piepildījušies mūsdienās. 


Šīs atklāsmes mudina mūslaiku cilvēci meklēt, izprast un piepildīt Rakstu garīgo nozīmi, nevis akli izpildīt burtisko saturu vai atmest Svētos rakstus vispār, uzskatot tos par nozīmi zaudējušiem — tāpat, kā Kristus to jau mācīja Savas zemes dzīves laikā.


Dzīvē un pat Bībelē ir virkne tēmu un jautājumu, uz kuriem baznīcās nav atrodamas patiesu meklētāju apmierinošanas atbildes. To vietā ir sastopama nevēlēšanās, aizspriedumi un pat bailes no šādu jautājumu pētīšanas, kaut gan Pāvils rakstos māca pārbaudīt visu, un paturēt to kas labs. 


Šeit apkopotajos materiālos cilvēks, kurš nesamierinās ar puspatiesībām un sabiedrībā valdošajiem bieži vien kļūdainajiem priekšstatiem, atradīs daudz, ko pārbaudīt.


*


Vietnes veidotāji

Šo vietni veido privātpersonas, ziedojot savu laiku un personīgos līdzekļus, tā nav kādas baznīcas, konfesijas vai sektas pasūtīta, veidota vai sponsorēta. Vietnes veidotāji neveido nekādu nedz formālu, nedz neformālu reliģisku organizāciju; šī vietne ir uz brīvprātības principiem veikta darba rezultāts. Darbu pie šīs vietnes motivē un vieno atziņa, ka šeit pieejamie Raksti ir Dieva iedvesmoti.


Mēs nevienu neaicinām pievienoties kādai baznīcai vai sektai, vai pamest kādu draudzi, mainīt konfesijas utml. Mēs aicinām ikvienu meklēt gara brīvību, Dievu un saziņu ar Viņu katram savā paša sirdī. Mēs uzskatām, ka reliģiskā pārliecība ir katra personīgā pārziņā esoša lieta un individuāla pieredze, par ko katram cilvēkam ir brīva lemšana.


Ja vēlaties sazināties, nosūtiet ziņu
Par valodas nepilnībām un kļūdām tekstos

Daži tulkojumi ir tapuši pirmskara laikā, tāpēc arī tālaika valoda, — vismaz nav jālasa vecajā drukā. Citi darbi ir dažādu prasmju cilvēku brīvajā laikā tulkoti no dažādām valodām; gribētājs būtību sapratīs. Daļa tulkojumu ir darba stadijā, nav koriģēti utml. Proritāte ir, lai teksts vispār ir pieejams latviski. Ja kāds grib pielikt palīdzīgu roku vai atbalstīt šo darbu kā savādāk, laipni lūgti!


*


Par autortiesībām

Uz lielāko daļu šajā vietnē atrodamo materiālu autortiesības neattiecas vai nu autora un / vai tulkotāja izteiktas vēlēšanās, vai noilguma dēļ. Citos gadījumos ir pievienota atsauce. Ja konstatējat kļūdu, sazinieties ar mums.

Top.LV