Vēstneši

Cilvēcei attīstoties un iegūstot gadsimtu pieredzi, tai arvien ir bijušas un būs nepieciešamas jaunas mācības un jauni vēstneši — līdz kamēr ikviens sasniegs to dzīvības briedumu, kad turpmāko atradīs kopš mūžības noglabātu savā paša sirdī.


1260–1327 Meisters Ekharts


1342–1416 Norvičas Juliāna


1575–1624 Jakobs Bēme


1661–1720 Johanness Tenhards


1688–1772 Emanuels Svedenborgs


1774–1845 Johnny Appleseed 


1800–1864 Jakobs Lorbers


1807–1877 Gotfrīds Maijerhofers


1812–1879 Roke Rohas


1882–1972 Makss Zeltmans


1889–1929 Sadhu Sundar Singh


1891–1965 Berta Dudde


1901–1981 Johanna Hentzschel


Top.LV